首页HOME NOC中小学 NOC高校 NOC软件 NOC简报 主题活动 专题报道 参赛平台 客服中心
NOC简报 > More
>  noc2013.06-08月期刊 2013-09-10 14:13:44
>  noc2012-9月期刊 2012-10-16 17:04:42
>  noc2012-6-8月期刊 2012-09-14 09:41:13
>  noc2012-4-5月期刊 2012-06-18 15:03:20
>  noc2012-1-3月期刊 2012-06-13 15:44:01
>  noc2011-12期刊 2012-03-19 13:42:02
>  noc2011-11下期刊 2011-12-09 10:21:09
>  noc2011-11上期刊 2011-12-09 10:20:16
>  noc2011-09至2011-10期合刊 2011-11-09 10:22:07
>  noc2011-08期刊 2011-09-05 09:53:19
>  noc2011-07期刊 2011-08-22 10:40:19
>  noc2011-06期刊 2011-07-05 09:45:09
>  noc2011-05期刊 2011-07-05 09:44:14
>  noc2011-04期刊 2011-07-05 09:43:38
>  noc201101-03期刊 2011-07-05 09:42:54
>  noc2010-05期刊 2011-07-05 09:41:42
>  noc2010-02期刊 2011-07-05 09:40:36
>  noc2010-01期刊 2011-07-05 09:39:02
>  noc2009-06期刊 2011-07-05 09:36:02
>  noc2009-05期刊 2011-07-05 09:35:10
>  noc2009-04期刊 2011-07-05 09:33:56
>  noc2009-03期刊 2011-07-05 09:32:00
>  noc2009-02期刊 2011-07-05 09:28:44
>  NOC2009-01期刊 2011-07-05 09:22:58
>  noc2008-12号刊 2011-07-05 09:16:53
活动公告
 
第十六届NOC“NOC·智能机器人...
关于贯彻落实《关于面向中小学...
第十六届NOC“NOC·机器人道路...
第十六届NOC“NOC·校园No....
> More
中小学资讯
 
16届NOC活动创客培训的通知
第十六届“全国中小学信息技术创新与实践活动”已经启动。为了使各地更加深入、广泛地组织和指导选手参加活..
> More
   专题报道

NOC合作伙伴
收藏本站 | 网站地图 | 相关法律 | 招聘信息 | 订购服务 | NOC-VI | 联系我们 | 领导题词 | 旧版NOC
版权所有 全国中小学信息技术创新与实践活动(英文缩写"NOC") 京ICP备05070457号